Bestuur

dr. Marlon Titre
voorzitter


drs. A.G. (Alwin) Toppenberg
vicevoorzitter


mr. D.S. (Dennis) Nava
secretaris


S.E. (Sidney) Kock
tweede secretaris


mr. S.P. (Stan) Robbers,
penningmeester


drs. E.P.L.A. (Evelin-Pierre) Dumfries
dr. mr. Z.D. (Zayènne) van Heesen-Laclé
mr. J.J. (Justine) Kerssemakers
T. (Tibisay) Sankatsing Nava MSc
bestuursleden


N.J.P.A. (Nico) van Grieken
ir. G.R. (Gilbert) Wawoe
bestuursadviseur


N.J.P.A. (Nico) van Grieken

H. (Henk) Timmer
E. (Eduardo) de Veer
ereleden
Vacatures

Bestuursleden Evenementen en Communicatie: reageren voor 1 augustus 2024

1 juli 2024

Wij bieden uitdagende bestuursfuncties bij een vooraanstaande organisatie die zich inzet voor samenwerking in het Koninkrijk. U krijgt de kans om uw netwerk uit te breiden en een sleutelrol te spelen in de bevordering van culturele en maatschappelijke relaties. Het gaat om een onbezoldigde functie zonder vergoeding voor eventuele reiskosten voor vergaderingen. 

Vacature Bestuurslid Communicatie

Vacature Bestuurslid Evenementen

Marlon Titre voorzitter bestuur genootschap Nederland-Aruba

28 maart 2023

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft dr. Marlon Titre benoemd tot voorzitter. Hij volgt Nico van Grieken op, die sinds de oprichting in 1997 bestuurslid was, eerst als vice-voorzitter en sinds 2015 als voorzitter. Aldus het persbericht van het GNA over de voorzitterswisseling.

Het bestuur van de Stichting Genootschap Nederland-Aruba is verheugd dat Marlon Titre bereid is om het stokje over te nemen. ‘Het voortbestaan van het Genootschap Nederland-Aruba is daarmee gewaarborgd.’

Naschrift van oud-voorzitter Nico van Grieken

‘Het Genootschap Nederland-Aruba is nooit af’

Investeren in gezamenlijkheid. Zo heette de visie op de toekomst van ons Koninkrijk, die in 2004 werd opgesteld naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Investeren in gezamenlijkheid kan ook dienen als ondertiteling van het Genootschap Nederland-Aruba: meerwaarde putten uit samenwerking en harmonie binnen het Koninkrijk en nastreven van solidariteit, met behoud van gemeenschappelijke instituties voor intereilandelijke samenwerking. Zij zijn van stonde af aan een belangrijk richtsnoer geweest bij mijn bestuurlijke inzet voor het GNA, als vice-voorzitter en als voorzitter.

Lees meer