Deelnemerschap

Wilt u deelnemer worden van het Genootschap? Of kent u iemand die deelnemer wil worden? Dat kan. Deelnemers maken onze activiteiten mede mogelijk en worden uitgenodigd voor onze bijeenkomsten en ontvangen de nieuwsbrief. Ook bedrijven kunnen deelnemer worden.

Wat zijn de voordelen van deelnemerschap?

Interesse?

Van bestuur en deelnemers vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De bijdrage is met ingang van 2024 vastgesteld op een minimum van € 30,- per jaar. De bijdrage voor ondernemingen is € 250,- per jaar. 

Rekeningnummer

IBAN: NL36INGB0007742106

T.n.v. Stichting Genootschap Nederland Aruba

Den Haag

(BIC/SWIFT code: INGBNL2A)

Bestuur en deelnemers zijn over het algemeen personen die óf op Aruba gewoond hebben óf die zich uit hoofde van hun functie of anderszins sterk bij Aruba betrokken voelen.  Arubaanse en Nederlandse organisaties en ondernemingen met een vestiging of zakelijke belangen op het eiland ondersteunen het Genootschap. 

We spreken over deelnemerschap omdat de stichting formeel geen leden heeft maar deelnemers.