Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

GNA Nieuwsbrief 2018 nr.1 staat online

lees hier ...

Bestuur Genootschap heeft uitgebreid gesprek met Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Guillfred Besaril

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba heeft op 12 februari 2018 uitgebreid kennisgemaakt met de Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Guillfred Besaril. Het gesprek werd gevoerd op het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in Den Haag en vond plaats op verzoek van het bestuur. Het is sinds de oprichting van het Genootschap Nederland-Aruba in 1997 een goede traditie dat leden van het bestuur een eerste ontmoeting hebben met een nieuwe Gevolmachtigde Minister.  lees meer...

Erelid E. de Veer neemt het lustrumboek ‘Aruba, balans van 30 jaar status aparte’ in ontvangst

lees hier...

Eerste exemplaar Lustrumboek

Het eerste exemplaar van het lustrumboek ‘Aruba, balans van 30 jaar status aparte’ van het Genootschap Nederland-Aruba is afgelopen donderdag, 07 december 2017 uitgereikt aan erelid Henk Timmer. lees meer...

Nieuwe Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland

Op maandag, 20 november 2017, heeft de Gouverneur van Aruba dhr. G.F. Besaril beëdigd als de nieuwe Gevolmachtigde Minister van Aruba.

Tot voor kort was dhr. Juan David Yrausquin de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag. Het Genootschap was aanwezig bij zijn afscheidsreceptie woensdag, 25 oktober j.l.

 

 

Toespraken en artikelenGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft in de loop der jaren vele bijeenkomsten georganiseerd, waaronder lezingen, symposia en deelnemersbijeenkomsten. In die tijd hebben ook enkele van onze deelnemers belangwekkende artikelen gepubliceerd. Via onderstaande links kunnen enkele van die toespraken en artikelen worden bekeken.

Er is meer eenheid dan verscheidenheid in ons Koninkrijk – Door dhr. Piet Hein Donne, Vice-president van de Raad van State en oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 22 oktober 2016

Afscheidsrede Raad van State van Mito Croes – Door dhr. Dr. Mito Croes ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van Raad van State (september 2014 – juni 2016). Dhr. Croes is tevens een gewaardeerde bestuurslid van het Genootschap – 01 juni 2016

Mito Croes (1946) is geboren op Aruba en studeerde rechten aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg. Begin jaren tachtig was hij statenlid voor de Arubaanse Volkspartij en minister van Staatkundige Structuur Eilanden. Van 1986 tot 1989 was Croes minister van Welzijnszaken op Aruba, om daarna weer statenlid te worden. Van 1994 tot 2001 is hij gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland geweest. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg. Titel van zijn proefschrift is de herdefiniëring van het Koninkrijk.

In Memoriam Gerda Meijerink – Door Voorzitter Nico van Grieken ter gelegenheid van het overlijden van oud-voorzitter GM (1999-2015) – 08 januari 2016

Aruba verdient beter! – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba)

Genootschap Nederland-Aruba vervult zeer belangrijke rol nu koninkrijksverhoudingen zakelijker zijn geworden –  Door Voorzitter Nico van Grieken in toespraak Jaarbijeenkomst 2015 – 03 oktober 2015

Financiële relaties in het Koninkrijk anno 2015– Door Dr. A.G. Croes (Mito) als update van het proefschrift De herdefiniëring van het Koninkrijk (2005)

De geopolitieke meerwaarde van Aruba voor het Koninkrijk – L.J. Brinkhorst – Lezing 21 april 2015

Aruba hoort bij en kan niet zonder ons – Door Henk Timmer voor TROUW – 30 december 2014

Koninkrijksband essentieel voor toekomst Aruba – Door Henk Timmer voor AMIGOE – November 2014

Aruba en het Koninkrijk. Uitdagingen en kansen– L. Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Jaarbijeenkomst 6 oktober 2012

Cas di Cultura: vijftig jaar tehuis voor de Kunstkring– H. Timmer – November 2008

Nieuwe impulsen in de Koninkrijksrelaties– J.M. Saleh – Symposium 2 november 2007

Een toekomstvisie voor het Koninkrijk der Nederlanden– A.G. Croes – Symposium 2 november 2007

Aruba-Nederland: Elke relatie vraagt om onderhoud – W.I.I. van Beek – Jaarbijeenkomst 16 september 2006

Aruba, 20 jaar status aparte. Hoe verder? – E. de Veer (& bijlage) – Bijeenkomst Nieuwspoort 14 oktober 2005

Het onzalige statuut– J.S.J. Hillen – Jaarbijeenkomst 10 september 2005

De Europese Unie en de Nederlandse Antillen en Aruba – J.P.A. van Grieken – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met toestemming van de uitgever op deze website geplaatst

De metamorfose van een eiland – H. Timmer – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met toestemming van de uitgever op deze website geplaatst

50 jaar Statuut: Een kroniek van kansen en gemiste kansen– G.R. Wawoe – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met met toestemming van de uitgever op de website geplaatst

Tropisch Nederland anno 2004 – J.J. van Galen – Jaarbijenkomst 25 september 2004

De verhouding Nederland-Aruba – H.F. Dijkstal – Jaarbijeenkomst 6 september 2003

Eagle Beach met daarachter Palmbeach