Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Aanmelding Jaarlijkse Bijeenkomst:

Dag: Zaterdag, 23 november 2019

Tijd: 16:00 - 19:00

Voor aanmelding en meer informatie… klik hier


Nieuwsbrief GNA Oktober 2019

10 oktober 2019 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA September 2019

07 september 2019 Lees meer…

Nieuwe Statuten

De Stichting Genootschap Nederland-Aruba is opgericht op 11 juli 1997. Het bestuur heeft besloten om in de statuten iets meer flexibiliteit aan te brengen over de wijze van (her)benoeming en zijn samenstelling. De partiële wijziging is op 30 juli 2019 geëffectueerd. De nieuwe statuten staan vermeld onder het kopje ‘Het Genootschap’.

klik hier…

Nieuwsbrief GNA Juli 2019

08 juli 2019 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA Mei 2019

06 mei 2019 Lees meer...

Nieuwsbrief GNA Januari 2019

19 feb. 2019 Lees meer...

Bestuurswijziging

Op 11 februari 2019 is dhr. Nelo Emerencia afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Bestuurslid dhr. Stan Robbers wordt de nieuwe penningmeester van het GNA.

Jaarverslag 2018 

12 feb. 2019 Lees meer …

Toespraken en artikelenGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft in de loop der jaren vele bijeenkomsten georganiseerd, waaronder lezingen, symposia en deelnemersbijeenkomsten. In die tijd hebben ook enkele van onze deelnemers belangwekkende artikelen gepubliceerd. Via onderstaande links kunnen enkele van die toespraken en artikelen worden bekeken.

Aruba’s eeuw van transformatie – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba) – 06 oktober 2019

Aruba als voorbeeld van geslaagde integratie van migranten – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba)

Aruba – 1986-2016 Aruba dertig jaar land in het koninkrijk – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba)

Er is meer eenheid dan verscheidenheid in ons Koninkrijk – Door Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State en oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 22 oktober 2016

Afscheidsrede Raad van State door Mito Croes – Ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van Raad van State (september 2014 – juni 2016). Mito Croes was een gewaardeerde bestuurslid van het Genootschap – 01 juni 2016

In Memoriam Gerda Meijerink – Door voorzitter Nico van Grieken ter gelegenheid van het overlijden van oud-voorzitter GM (1999-2015) – 08 januari 2016

Aruba verdient beter! – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba)

Genootschap Nederland-Aruba vervult zeer belangrijke rol nu koninkrijksverhoudingen zakelijker zijn geworden –  Door voorzitter Nico van Grieken in toespraak Jaarbijeenkomst 2015 – 03 oktober 2015

Financiële relaties in het Koninkrijk anno 2015– Door dr. A.G. Croes (Mito) als update van het proefschrift De herdefiniëring van het Koninkrijk (2005)

De geopolitieke meerwaarde van Aruba voor het Koninkrijk – L.J. Brinkhorst – Lezing 21 april 2015

Aruba hoort bij en kan niet zonder ons – Door Henk Timmer voor TROUW – 30 december 2014

Koninkrijksband essentieel voor toekomst Aruba – Door Henk Timmer voor Amigoe – november 2014

Aruba en het Koninkrijk. Uitdagingen en kansen– Liesbeth Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Jaarbijeenkomst 6 oktober 2012

Cas di Cultura: vijftig jaar tehuis voor de Kunstkring– Henk Timmer – November 2008

Nieuwe impulsen in de Koninkrijksrelaties– Jaime Saleh – Symposium 2 november 2007

Een toekomstvisie voor het Koninkrijk der Nederlanden– Mito Croes – Symposium 2 november 2007

Aruba-Nederland: Elke relatie vraagt om onderhoud – Willibrord van Beek – Jaarbijeenkomst 16 september 2006

Aruba, 20 jaar status aparte. Hoe verder? – Eduardo de Veer (& bijlage) – Bijeenkomst Nieuwspoort 14 oktober 2005

Het onzalige statuut– Hans Hillen – Jaarbijeenkomst 10 september 2005

De Europese Unie en de Nederlandse Antillen en Aruba – Nico van Grieken – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met toestemming van de uitgever op deze website geplaatst

De metamorfose van een eiland – Henk Timmer – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met toestemming van de uitgever op deze website geplaatst

50 jaar Statuut: Een kroniek van kansen en gemiste kansen– Gilbert Wawoe – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met met toestemming van de uitgever op de website geplaatst

Tropisch Nederland anno 2004 – John Jansen van Galen – Jaarbijeenkomst 25 september 2004

De verhouding Nederland-Aruba – Hans Dijkstal – Jaarbijeenkomst 6 september 2003

Eagle Beach met daarachter Palmbeach