Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Bijzondere Bijeenkomst GNA aanmelding:

Woensdag, 04 September 2019 in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag om 16:00

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt bij het GNA

U kunt zich hier aanmelden!

 


Nieuwe Statuten

De Stichting Genootschap Nederland-Aruba is opgericht op 11 juli 1997. Het bestuur heeft besloten om in de statuten iets meer flexibiliteit aan te brengen over de wijze van (her)benoeming en zijn samenstelling. De partiële wijziging is op 30 juli 2019 geëffectueerd. De nieuwe statuten staan vermeld onder het kopje ‘Het Genootschap’.

klik hier…

Nieuwsbrief GNA Juli 2019

08 juli 2019 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA Mei 2019

06 mei 2019 Lees meer...

Nieuwsbrief GNA Januari 2019

19 feb. 2019 Lees meer...

Bestuurswijziging

Op 11 februari 2019 is dhr. Nelo Emerencia afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Bestuurslid dhr. Stan Robbers wordt de nieuwe penningmeester van het GNA.

Jaarverslag 2018 

12 feb. 2019 Lees meer …

Sfeerimpressie LustrumGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba bestond in 2017 twintig jaar. Ter viering daarvan hield het Genootschap in juli 2017 een lustrumbijeenkomst met als thema ‘Transitie: van verleden en heden naar toekomst’. Er waren inspirerende lezingen over de relatie Nederland-Aruba, over de positie van Aruba zelf en over de toekomst van ons Koninkrijk. De viering werd bijgewoond door zo’n 200 deelnemers.

Lees meer…