Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

22 september 2017 waren de

Statenverkiezingen op Aruba

de verkiezingsresultaten 2017

 

Het GenootschapGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

 

Het Genootschap Nederland-Aruba

Het in 1997 opgerichte Genootschap Nederland-Aruba zet zich in voor versterking van de banden tussen Aruba en Nederland. Als gevolg van de integratie in de Europese Unie verbreedt de discussie zich inmiddels tot de relatie tussen Aruba en Europa.

De banden tussen Nederland en Aruba zijn hecht. Al eeuwenlang bestaan er goede economische, sociale, educatieve, politieke en culturele betrekkingen tussen beide volken. Vooral in de laatste decennia heeft die verdieping een sterke impuls gekregen, niet in het minst door het bereiken in 1986 van een zelfstandige status als land binnen het Koninkrijk, beter bekend als de status aparte van Aruba.

Bestuur en deelnemers willen vanuit hun affiniteit met het eiland de band met Aruba versterken, de belangstelling voor Aruba stimuleren en hier in Nederland een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen bevorderen. Het bestuur wil deze doelstellingen verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben.

Voor bestuur en deelnemers is het genootschap een platform voor uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk. Via lezingen en symposia proberen wij de interesse voor Aruba te stimuleren en de relatie tussen Nederland en Aruba zoveel mogelijk te intensiveren.

Links Boca Prins en rechts Dos Playa (twee stranden)