Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Save-the-Date:

Datum: Woensdag, 01 juli 2020

Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag

Tijd: 16:00 (aanvang 15:30)

Spreker: CAft-voorzitter prof. dr. Raymond Gradus

De titel van de lezing is ‘Op weg naar houdbare overheidsfinanciën’

Professor Gradus, voorzitter van de onafhankelijke Colleges financieel toezicht CAft Aruba, Cft Curaçao en Sint Maarten, Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba zal daarin de financieel-economische situatie in Aruba en de overige Caribische landen in het Koninkrijk behandelen

Aanvankelijk zou de heer Gradus zijn lezing houden op 22 april, maar als gevolg van de maatregelen van het Kabinet met betrekking tot Covid-19 (Coronavirus) heeft het bestuur van het Genootschap het raadzaam geacht deze bijeenkomst te verplaatsen naar 1 juli.

 


Nieuwsbrief GNA Januari 2020

04 februari 2020 Lees meer…

Toespraak voorzitter Raad van Advies Aruba, dhr. Frits Goedgedrag

Lezing staatsraad van het Koninkrijk, dhr. Paul Comenencia

Nieuwsbrief GNA December 2019

8 december 2019 Lees meer…

GNA deelnemers participatie

Het Genootschap Nederland-Aruba, opgericht in 1997, is een politiek onafhankelijke stichting. Als deelnemer is uw jaarlijkse donatie zeer nodig om de georganiseerde bijeenkomsten te kunnen bekostigen.
In 2019 telde het GNA in totaal 225 deelnemers: 218 persoonlijke leden en 7 bedrijven en instanties. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning en bemoediging.

Met ingang van 2020 is de jaarlijkse minimale bijdrage vastgesteld op 27,50 euro per persoon. Hetzelfde geldt voor de partner die afzonderlijk vermeld wenst te worden op de GNA-lijst. Bedrijven en instanties ondersteunen het Genootschap met een jaarlijkse minimale bijdrage van 250 euro.

 

 

GNA bijzondere bijeenkomst 04 september 2019Genootschap Nederland – Aruba (GNA)