Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Het Bestuur Genootschap Nederland-Aruba wenst u een voorspoedig 2019!

GNA Nieuwsbrief december 2018 staat online

23 dec 2018 Lees meer …

GNA Nieuwsbrief november 2018 staat online

21 nov 2018 Lees meer …

GNA Nieuwsbrief september 2018 staat online

27 sep 2018 Lees meer ...

GNA Nieuwsbrief augustus 2018 staat online

08 sep 2018 Lees meer ...

GNA Nieuwsbrief juli 2018 staat online

01 aug 2018 Lees meer ...

GNA Nieuwsbrief juni 2018 staat online

05 jul 2018 Lees meer ...

GNA Nieuwsbrief mei 2018 staat online

01 jun 2018 Lees meer ...

Minister-president van Aruba mevrouw mr. Evelyn Wever-Croes geeft lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba.

31 mei 2018 Lees meer...

GNA Nieuwsbrief april 2018 staat online

06 mei 2018 Lees meer ...

GNA Nieuwsbrief maart 2018 staat online

02 apr 2018 Lees meer ...

GNA Nieuwsbrief februari 2018 staat online

22 feb 2018 Lees meer ...

DeelnemerschapGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba staat open voor personen, ondernemingen en instanties die het doel van de stichting ondersteunen en aan de activiteiten wensen deel te nemen.

Bestuur en deelnemers* zijn over het algemeen personen die óf op Aruba gewoond hebben óf die zich uit hoofde van hun functie of anderszins sterk bij Aruba betrokken voelen. Arubaanse en Nederlandse organisaties en ondernemingen met een vestiging of zakelijke belangen op het eiland ondersteunen het Genootschap.

Als u besluit deelnemer te worden, kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden. Of u meldt zich direct aan bij de heer A. G. Toppenberg, zie ledenadministratie onder Contact. Ook als u eerst meer informatie wilt over het Genootschap Nederland-Aruba, kunt u bij een van de bestuursleden terecht.

Van bestuur en deelnemers vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De bijdrage is vastgesteld op een minimum van € 25 per jaar. De bijdrage voor ondernemingen is € 250 per jaar. Deze is als gift aftrekbaar voor de belastingen.

Deelnemers ontvangen gratis de GNA Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Partner en/of kinderen kunnen kosteloos geïntroduceerd worden.

*Formeel heeft een stichting geen leden maar deelnemers

Aanmelding

Ja, ik word deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba

De jaarlijkse bijdrage van 25 euro (particulier) of 250 euro (bedrijf) kunt u storten op IBAN: NL36 INGB 0007 7421 06 t.n.v. het Genootschap Nederland-Aruba o.v.v. “Jaarlijkse bijdrage [jaar]”.

* verplicht

Boca Grandi