Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Aanmelding Jaarlijkse Bijeenkomst:

Dag: Zaterdag, 23 november 2019

Tijd: 16:00 - 19:00

Voor aanmelding en meer informatie… klik hier


Nieuwsbrief GNA Oktober 2019

10 oktober 2019 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA September 2019

07 september 2019 Lees meer…

Nieuwe Statuten

De Stichting Genootschap Nederland-Aruba is opgericht op 11 juli 1997. Het bestuur heeft besloten om in de statuten iets meer flexibiliteit aan te brengen over de wijze van (her)benoeming en zijn samenstelling. De partiële wijziging is op 30 juli 2019 geëffectueerd. De nieuwe statuten staan vermeld onder het kopje ‘Het Genootschap’.

klik hier…

Nieuwsbrief GNA Juli 2019

08 juli 2019 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA Mei 2019

06 mei 2019 Lees meer...

Nieuwsbrief GNA Januari 2019

19 feb. 2019 Lees meer...

Bestuurswijziging

Op 11 februari 2019 is dhr. Nelo Emerencia afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Bestuurslid dhr. Stan Robbers wordt de nieuwe penningmeester van het GNA.

Jaarverslag 2018 

12 feb. 2019 Lees meer …

DeelnemerschapGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba staat open voor personen, ondernemingen en instanties die het doel van de stichting ondersteunen en aan de activiteiten wensen deel te nemen.

Bestuur en deelnemers* zijn over het algemeen personen die óf op Aruba gewoond hebben óf die zich uit hoofde van hun functie of anderszins sterk bij Aruba betrokken voelen. Arubaanse en Nederlandse organisaties en ondernemingen met een vestiging of zakelijke belangen op het eiland ondersteunen het Genootschap.

Als u besluit deelnemer te worden, kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden. Of u meldt zich direct aan bij de heer A. G. Toppenberg, zie ledenadministratie onder Contact. Ook als u eerst meer informatie wilt over het Genootschap Nederland-Aruba, kunt u bij een van de bestuursleden terecht.

Van bestuur en deelnemers vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De bijdrage is vastgesteld op een minimum van € 25 per jaar. De bijdrage voor ondernemingen is € 250 per jaar. Deze is als gift aftrekbaar voor de belastingen.

Deelnemers ontvangen gratis de GNA Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Partner en/of kinderen kunnen kosteloos geïntroduceerd worden.

*Formeel heeft een stichting geen leden maar deelnemers

Aanmelding

Ja, ik word deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba

De jaarlijkse bijdrage van 25 euro (particulier) of 250 euro (bedrijf) kunt u storten op IBAN: NL36 INGB 0007 7421 06 t.n.v. het Genootschap Nederland-Aruba o.v.v. “Jaarlijkse bijdrage [jaar]”.

* verplicht

Boca Grandi