Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

22 september 2017 waren de

Statenverkiezingen op Aruba

de verkiezingsresultaten 2017

 

DeelnemerschapGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba staat open voor personen, ondernemingen en instanties die het doel van de stichting ondersteunen en aan de activiteiten wensen deel te nemen. Het Genootschap telt 13 bestuursleden, 198 personen en 13 bedrijven/instanties als deelnemer, waardoor het genootschap totaal 224 leden/deelnemers telt.

Bestuur en deelnemers/donateurs (formeel gesproken mogen zij geen leden heten omdat voor de stichtingsvorm is gekozen) zijn over het algemeen personen die óf op Aruba gewoond hebben óf uit hoofde van functie of anderszins sterk met Aruba bezig zijn en zich betrokken voelen met het wel en wee van het eiland. Een aantal Arubaanse bedrijven en instanties, maar ook Nederlandse bedrijven en maatschappen met een vestiging of zakelijke belangen op het eiland ondersteunen het genootschap.

Als u besluit deelnemer te worden, kunt u dit melden bij een van de bestuursleden. Aanmelden kan ook per telefoon, per webformulier, per e-mail of per brief(kaart) aan de heer A. G. Toppenberg, J.J. Slauerhofflaan 131, 2624 JX Delft. Als u eerst wat meer wilt weten over het Genootschap Nederland-Aruba, dan kunt u op dit adres ook terecht.

Van bestuur en deelnemers vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten. Die bijdrage is voor personen vastgesteld op een minimum van € 25 per jaar. Voor ondernemingen is dit € 250 per jaar. U ontvangt dan gratis elf keer per jaar de nieuwsbrief Voor u gelezen… en u wordt uitgenodigd voor alle bijeenkomsten. Partner en/of kinderen kunnen altijd kosteloos geïntroduceerd worden. De financiële bijdragen zijn als gift aftrekbaar voor de belastingen.

Ja, ik word deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba

Ik ontvang 11 keer per jaar “Voor u gelezen…”

Ik ontvang uitnodigingen voor alle activiteiten van het genootschap.

Mijn jaarlijkse bijdrage is 25 euro (particulier) of 250 euro (bedrijf), te storten op rekeningnummer 7742106 ten name van het Genootschap Nederland-Aruba onder vermelding van “Jaarlijkse bijdrage”.

Boca Grandi