Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Eerste exemplaar Lustrumboek

Het eerste exemplaar van het lustrumboek ‘Aruba, balans van 30 jaar status aparte’ van het Genootschap Nederland-Aruba is afgelopen donderdag, 07 december 2017 uitgereikt aan erelid Henk Timmer. lees meer...

Nieuwe Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland

Op maandag, 20 november 2017, heeft de Gouverneur van Aruba dhr. G.F. Besaril beëdigd als de nieuwe Gevolmachtigde Minister van Aruba.

Tot voor kort was dhr. Juan David Yrausquin de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag. Het Genootschap was aanwezig bij zijn afscheidsreceptie woensdag, 25 oktober j.l.

Nieuwe Kabinet Aruba beëdigd

Op vrijdag, 17 november 2017, is het nieuwe Arubaanse Kabinet Wever-Croes, beëdigd door de Gouverneur van Aruba.

De samenstelling ziet er als volgt uit:
Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Energie en Innovatie en Minister – president mw. mr. Evelyna C. Wever-Croes
Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur mw. mr Xiomara J. Ruiz-Maduro
Minister van Sociale Zaken en Arbeid dhr. Glenbert F. Croes
Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport dhr. Danguillaume P. Oduber
Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector dhr. Crispin V.J. Romero
Minister van Infrastructuur en Milieu dhr. Otmar E. Oduber
Minister van Justitie en Immigratie dhr. mr. Andin C.G. Bikker
Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling dr. Armando R. Lampe

Nieuwe lid van Raad van State van het Koninkrijk namens Aruba

Op woensdag, 01 november 2017, heeft Zijne Majesteit de Koning op Paleis Noordeinde mevrouw mr. M.G.M. Schwengle beëdigd als lid van de Raad van State van het Koninkrijk namens Aruba.

DeelnemerschapGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba staat open voor personen, ondernemingen en instanties die het doel van de stichting ondersteunen en aan de activiteiten wensen deel te nemen. Het Genootschap telt 13 bestuursleden, 198 personen en 13 bedrijven/instanties als deelnemer, waardoor het genootschap totaal 224 leden/deelnemers telt.

Bestuur en deelnemers/donateurs (formeel gesproken mogen zij geen leden heten omdat voor de stichtingsvorm is gekozen) zijn over het algemeen personen die óf op Aruba gewoond hebben óf uit hoofde van functie of anderszins sterk met Aruba bezig zijn en zich betrokken voelen met het wel en wee van het eiland. Een aantal Arubaanse bedrijven en instanties, maar ook Nederlandse bedrijven en maatschappen met een vestiging of zakelijke belangen op het eiland ondersteunen het genootschap.

Als u besluit deelnemer te worden, kunt u dit melden bij een van de bestuursleden. Aanmelden kan ook per telefoon, per webformulier, per e-mail of per brief(kaart) aan de heer A. G. Toppenberg, J.J. Slauerhofflaan 131, 2624 JX Delft. Als u eerst wat meer wilt weten over het Genootschap Nederland-Aruba, dan kunt u op dit adres ook terecht.

Van bestuur en deelnemers vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten. Die bijdrage is voor personen vastgesteld op een minimum van € 25 per jaar. Voor ondernemingen is dit € 250 per jaar. U ontvangt dan gratis elf keer per jaar de nieuwsbrief Voor u gelezen… en u wordt uitgenodigd voor alle bijeenkomsten. Partner en/of kinderen kunnen altijd kosteloos geïntroduceerd worden. De financiële bijdragen zijn als gift aftrekbaar voor de belastingen.

Ja, ik word deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba

Ik ontvang 11 keer per jaar “Voor u gelezen…”

Ik ontvang uitnodigingen voor alle activiteiten van het genootschap.

Mijn jaarlijkse bijdrage is 25 euro (particulier) of 250 euro (bedrijf), te storten op rekeningnummer 7742106 ten name van het Genootschap Nederland-Aruba onder vermelding van “Jaarlijkse bijdrage”.

Boca Grandi