Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Nieuwsbrief GNA December 2019

8 december 2019 Lees meer…

GNA deelnemers participatie

Het Genootschap Nederland-Aruba, opgericht in 1997, is een politiek onafhankelijke stichting. Als deelnemer is uw jaarlijkse donatie zeer nodig om de georganiseerde bijeenkomsten te kunnen bekostigen.
In 2019 telde het GNA in totaal 225 deelnemers: 218 persoonlijke leden en 7 bedrijven en instanties. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning en bemoediging.

Met ingang van 2020 is de jaarlijkse minimale bijdrage vastgesteld op 27,50 euro per persoon. Hetzelfde geldt voor de partner die afzonderlijk vermeld wenst te worden op de GNA-lijst. Bedrijven en instanties ondersteunen het Genootschap met een jaarlijkse minimale bijdrage van 250 euro.

Nieuwsbrief GNA Oktober 2019

10 oktober 2019 Lees meer…

 

 

DeelnemerschapGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba staat open voor personen, ondernemingen en instanties die het doel van de stichting ondersteunen en aan de activiteiten wensen deel te nemen.

Bestuur en deelnemers* zijn over het algemeen personen die óf op Aruba gewoond hebben óf die zich uit hoofde van hun functie of anderszins sterk bij Aruba betrokken voelen. Arubaanse en Nederlandse organisaties en ondernemingen met een vestiging of zakelijke belangen op het eiland ondersteunen het Genootschap.

Als u besluit deelnemer te worden, kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden. Of u meldt zich direct aan bij de heer A. G. Toppenberg, zie ledenadministratie onder Contact. Ook als u eerst meer informatie wilt over het Genootschap Nederland-Aruba, kunt u bij een van de bestuursleden terecht.

Van bestuur en deelnemers vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De bijdrage is vastgesteld op een minimum van € 25 per jaar. De bijdrage voor ondernemingen is € 250 per jaar. Deze is als gift aftrekbaar voor de belastingen.

Deelnemers ontvangen gratis de GNA Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Partner en/of kinderen kunnen kosteloos geïntroduceerd worden.

*Formeel heeft een stichting geen leden maar deelnemers

Aanmelding

Ja, ik word deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba

De jaarlijkse bijdrage van 25 euro (particulier) of 250 euro (bedrijf) kunt u storten op IBAN: NL36 INGB 0007 7421 06 t.n.v. het Genootschap Nederland-Aruba o.v.v. “Jaarlijkse bijdrage [jaar]”.

* verplicht

Boca Grandi