Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Nieuwsbrief GNA September 2020 nr.2

16 september 2020 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA September 2020 nr.1

04 september 2020 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA Juli 2020

20 juli 2020 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA Juni 2020

19 juni 2020 Lees meer…

Marlon Titre benoemd tot bestuurslid

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba heeft besloten Marlon Titre te benoemen tot lid van het bestuur. Marlon Titre heeft zijn benoeming aanvaard. Het bestuur heeft hem hartelijk welkom geheten. Marlon is een goede bekende van het Genootschap Nederland-Aruba. Hij trad als gitarist tweemaal voor ons op tijdens een Jaarlijkse Bijeenkomst. Sinds 2018 is hij Hoofd Klassieke Muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Zie voor meer informatie de GNA-Nieuwsbrief van april 2020.

Nieuwsbrief GNA April 2020

17 april 2020 Lees meer…

GNA publiceert jaarverslag 2019

Het Genootschap Nederland-Aruba publiceert zijn Jaarverslag 2019. Er wordt in teruggeblikt op onder meer de lezingen en de Jaarlijkse Bijeenkomst die vorig jaar werden gehouden. Lees meer...

Nieuwsbrief GNA Januari 2020

04 februari 2020 Lees meer…

Toespraak voorzitter Raad van Advies Aruba, dhr. Frits Goedgedrag

Lezing staatsraad van het Koninkrijk, dhr. Paul Comenencia

HomeGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Hechte koninkrijksrelaties zijn een lief ding waard

Caribisch crisisgebied schreeuwt om een oplossing

De coronacrisis in de Cariben schreeuwt om een oplossing. Het Genootschap Nederland-Aruba roept Aruba en Nederland op tot een compromis. Hechte koninkrijksrelaties moeten het Koninkrijk een lief ding waard zijn.

Wie laveert in deze benarde situatie het verstandigst en met de minste averij? Wie heeft de moed om bereid te zijn tot een compromis? Het GNA verwijst naar de recente lezing van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Knot zei daarin: ‘Als we een sterk Europa willen dat de gewone mensen beschermt tegen de risico’s die hen bedreigen, dan moeten we bereid zijn de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn’.

Daarop voortbordurend meent het Genootschap dat staatssecretaris Knops en premier Wever-Croes tot een vergelijk moeten kunnen komen, ten behoeve van volgende generaties en om zorg voor de kwaliteit van de samenleving.

Lees meer…


Malik Azmani (VVD):

‘Slim zijn en kansen zien’

Aruba maakt aanspraak op groot Europees ontwikkelingsfonds

De Europese Unie biedt Aruba de komende jaren vele kansen om de financiële nood te verlichten en te investeren in een duurzaam herstel. Dit schrijft Malik Azmani, lid van het Europees Parlement, VVD-fractieleider en vicefractievoorzitter van de Europese liberalen (Renew Europe) in zijn bijdrage aan het Genootschap Nederland-Aruba. Boodschap: ‘Aruba aanspraak op een nieuw te vormen ontwikkelingsfonds van naar schatting 444 miljoen euro’.

Lees meer…


Tom Berendsen (CDA):

‘Als Europese burgers zijn wij met elkaar verbonden’

‘Statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ maakt meer Europese
steun mogelijk, maar vergt grondige discussie’

Het zou mooi zijn als Aruba met hulp van de Europese Unie zijn economie kan herstellen. Op de langere termijn maakt een statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ meer steun mogelijk. ‘Aruba kan dan een beroep doen op Europese structuurfondsen. Dit vergt een grondige discussie’. Aldus Tom Berendsen, sinds juli 2019 lid van het Europees Parlement (CDA/Europese Volkspartij) en onder meer lid van de Commissie voor Regionale Ontwikkeling.

Lees meer…


Lezing CAft-voorzitter Raymond Gradus

‘Hervormingen zijn absoluut noodzakelijk’

‘De coronacrisis raakt Aruba bijzonder hard. Een terugval van de economische groei met 27 tot ruim 31 procent is zeer waarschijnlijk. Sociaaleconomische hervormingen zijn absoluut noodzakelijk. De zorgen en onzekerheid over pensioenen, arbeidsmarkt, belastingen, gezondheidszorg en overheidsfinanciën zijn groot. Nederland en Aruba moeten binnen het koninkrijksverband daadwerkelijk tot een akkoord komen over financiële steun.’

Dit zei prof. dr. Raymond Gradus, voorzitter van o.m. het College Aruba financieel toezicht op dinsdag 1 september 2020 bij het Genootschap Nederland-Aruba. Zijn digitale lezing werd door ruim zeventig belangstellenden in Nederland en Aruba bijgewoond, onder wie minister-president Evelyn Wever-Croes, gevolmachtigde minister van Aruba Guillfred Besaril, EU-vertegenwoordiger voor Aruba Eddy Paris en Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66).

Lees meer…

De presentatie slides


Minister-president Evelyn Wever-Croes over

Aruba en de COVID-19 crisis

‘Eigen verantwoordelijkheid dragen om beter uit deze crisis te komen’

‘Het is geenszins de bedoeling onze hand op te houden, maar om onze eigen verantwoordelijkheid te dragen om beter uit deze crisis te komen’. Dit zegt de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes in een beschouwing die zij onlangs schreef voor het Genootschap Nederland-Aruba. Hieronder leest u de tekst van haar artikel.

Lees meer…


Staatsraad Paul Comenencia op de bres voor extreem kleinschalige Caribische landen

‘De jas van de autonomie moet niet te krap en niet te ruim zitten’

‘Als de eisen, die Den Haag aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten stelt voor het verstrekken van financiële hulp, niet goed afgestemd worden op wat – per land – daadwerkelijk mogelijk is, dan organiseert Den Haag zijn eigen teleurstelling. Dan moet het, als straks de opgelegde targets niet gehaald worden, niet alleen de Caribische rijksdelen, maar ook zichzelf aankijken’. Aldus staatsraad Paul Comenencia op 12 juni 2020 tijdens een webinar van de Raad van State.

Lees meer…

Inleiding webinar…


Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba) is steunactie begonnen:

‘We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen’

‘Aruba is zwaar getroffen door de Covid-19 crisis. Aruba’s enige economische pilaar, het toerisme, is volledig stilgevallen. We verwachten dat minstens 25.000 mensen hun baan verliezen. Dat is ruim een kwart van de bevolking. We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen’.

Dit zegt directeur Daniel Tecklenborg van Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba), Aruba’s nationale fonds voor sociale ontwikkeling. Het fonds is onlangs een Happy to Give Back initiatief gestart. Mensen kunnen online geld doneren voor onmiddellijke hulp aan de lokale voedselbank en aan kwetsbare groepen in de samenleving.

CEDE Aruba heeft het Genootschap Nederland-Aruba verzocht om zijn deelnemers te informeren over de hulpactie. Het Genootschap geeft van harte gehoor aan dit verzoek. De bijzonder ernstige omstandigheden waarin Aruba thans verkeert, nopen daartoe.

Voor het complete artikel klik hier…

Wilt u meer weten over het initiatief “Happy to Give Back” en over CEDE Aruba. Klik op onderstaand logo van het initiatief.


Raad van State viert 65-jarig bestaan Statuut voor het Koninkrijk

Samen kunnen we meer!

Door Frits Goedgedrag, voorzitter Raad van Advies Aruba

Op 15 december 1954 is er iets bijzonders ontstaan: een Koninkrijk van gelijkwaardige partners ‘steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan’. Dat Koninkrijk is nu 65 jaar jong en daarom zijn wij vandaag hier. We vieren de verjaardag van de koninkrijksband. En dat is terecht: iets wat mooi en waardevol is, moet gevierd worden. Er is veel om dankbaar voor te zijn. 

Vieren is goed, maar het is ook verstandig om na 65 jaar kritisch te bezien of het niet tijd is voor pensioen óf dat we de komende 65 jaar met hernieuwde energie aan de slag gaan om hier in 2084 weer bijeen te komen om een tweede termijn van 65 jaar samenwerking te vieren. Misschien kunnen we samen meer …

lees meer …


Wie zijn wij?

Het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) is in 1997 opgericht. Het doel is tweeledig: versterken van de banden tussen Aruba en Nederland en het in Nederland bevorderen van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. Uit affiniteit met Aruba willen bestuur en deelnemers voorts de belangstelling voor Aruba stimuleren. Het Genootschap Nederland-Aruba biedt daartoe door middel van lezingen en symposia het platform voor de uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk.

Lees meer…


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste negen bestuursleden die de doelstellingen van het Genootschap verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben.

Lees meer…


Deelnemerschap

Wij staan open voor personen, ondernemingen en instanties die onze doelstellingen en activiteiten ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per telefoon, webformulier, e-mail of wenden zich rechtstreeks tot één van de bestuursleden.

In 2019 telde het GNA in totaal 225 deelnemers: 218 persoonlijke leden en 7 bedrijven en instanties. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning en bemoediging.

Met ingang van 2020 is de jaarlijkse minimale bijdrage vastgesteld op 27,50 euro per persoon. Hetzelfde geldt voor de partner die afzonderlijk vermeld wenst te worden op de GNA-lijst. Bedrijven en instanties ondersteunen het Genootschap met een jaarlijkse minimale bijdrage van 250 euro.

Registreer nu!