Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Lezing CAft-voorzitter Gradus geannuleerd

De lezing die CAft-voorzitter prof. dr. Raymond Gradus op 1 juli a.s. zou houden in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort is geannuleerd.
 
De afgelasting houdt verband met het coronabeleid van de overheid en de verlenging van het verbod op grootschalige bijeenkomsten tot 1 september 2020.

Marlon Titre benoemd tot bestuurslid

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba heeft besloten Marlon Titre te benoemen tot lid van het bestuur. Marlon Titre heeft zijn benoeming aanvaard. Het bestuur heeft hem hartelijk welkom geheten. Marlon is een goede bekende van het Genootschap Nederland-Aruba. Hij trad als gitarist tweemaal voor ons op tijdens een Jaarlijkse Bijeenkomst. Sinds 2018 is hij Hoofd Klassieke Muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Zie voor meer informatie de GNA-Nieuwsbrief van april 2020.

Nieuwsbrief GNA April 2020

17 april 2020 Lees meer…

GNA publiceert jaarverslag 2019

Het Genootschap Nederland-Aruba publiceert zijn Jaarverslag 2019. Er wordt in teruggeblikt op onder meer de lezingen en de Jaarlijkse Bijeenkomst die vorig jaar werden gehouden. Lees meer...

Nieuwsbrief GNA Januari 2020

04 februari 2020 Lees meer…

Toespraak voorzitter Raad van Advies Aruba, dhr. Frits Goedgedrag

Lezing staatsraad van het Koninkrijk, dhr. Paul Comenencia

Nieuwsbrief GNA December 2019

8 december 2019 Lees meer…

GNA deelnemers participatie

Het Genootschap Nederland-Aruba, opgericht in 1997, is een politiek onafhankelijke stichting. Als deelnemer is uw jaarlijkse donatie zeer nodig om de georganiseerde bijeenkomsten te kunnen bekostigen.
In 2019 telde het GNA in totaal 225 deelnemers: 218 persoonlijke leden en 7 bedrijven en instanties. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning en bemoediging.

Met ingang van 2020 is de jaarlijkse minimale bijdrage vastgesteld op 27,50 euro per persoon. Hetzelfde geldt voor de partner die afzonderlijk vermeld wenst te worden op de GNA-lijst. Bedrijven en instanties ondersteunen het Genootschap met een jaarlijkse minimale bijdrage van 250 euro.

HomeGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba) is steunactie begonnen:

‘We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen’

‘Aruba is zwaar getroffen door de Covid-19 crisis. Aruba’s enige economische pilaar, het toerisme, is volledig stilgevallen. We verwachten dat minstens 25.000 mensen hun baan verliezen. Dat is ruim een kwart van de bevolking. We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen’.

Dit zegt directeur Daniel Tecklenborg van Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba), Aruba’s nationale fonds voor sociale ontwikkeling. Het fonds is onlangs een Happy to Give Back initiatief gestart. Mensen kunnen online geld doneren voor onmiddellijke hulp aan de lokale voedselbank en aan kwetsbare groepen in de samenleving.

CEDE Aruba heeft het Genootschap Nederland-Aruba verzocht om zijn deelnemers te informeren over de hulpactie. Het Genootschap geeft van harte gehoor aan dit verzoek. De bijzonder ernstige omstandigheden waarin Aruba thans verkeert, nopen daartoe.

Voor het complete artikel klik hier…

Wilt u meer weten over het initiatief “Happy to Give Back” en over CEDE Aruba. Klik op onderstaand logo van het initiatief.


Raad van State viert 65-jarig bestaan Statuut voor het Koninkrijk

Samen kunnen we meer!

Door Frits Goedgedrag, voorzitter Raad van Advies Aruba

Op 15 december 1954 is er iets bijzonders ontstaan: een Koninkrijk van gelijkwaardige partners ‘steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan’. Dat Koninkrijk is nu 65 jaar jong en daarom zijn wij vandaag hier. We vieren de verjaardag van de koninkrijksband. En dat is terecht: iets wat mooi en waardevol is, moet gevierd worden. Er is veel om dankbaar voor te zijn. 

Vieren is goed, maar het is ook verstandig om na 65 jaar kritisch te bezien of het niet tijd is voor pensioen óf dat we de komende 65 jaar met hernieuwde energie aan de slag gaan om hier in 2084 weer bijeen te komen om een tweede termijn van 65 jaar samenwerking te vieren. Misschien kunnen we samen meer …

lees meer …


22ste Jaarlijkse Bijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba

VS-Ambassadeur Hoekstra:
‘We moeten gezamenlijk optrekken om dictators weg te krijgen’

Het Genootschap Nederland-Aruba hield op zaterdag 23 november 2019 zijn Jaarlijkse Bijeenkomst. Het was de tweeëntwintigste maal dat dit belangrijke evenement werd georganiseerd. Sprekers waren Pete Hoekstra, Ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland en Eddy Paris, Vertegenwoordiger van Aruba bij de Europese Unie en plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Aruba.

Archeoloog Aad Versteeg sprak naar aanleiding van de verschijning van zijn imposante boek ‘The Archeology of Aruba’ over de grote betekenis van Arubaanse rotstekeningen en de literator, schrijver en dichter Quito Nicolaas droeg enkele van zijn Caribische gedichten voor. Een daarvan – het gedicht ‘Onderweg’- was zojuist opgenomen in het tijdschrift Neerlandistiek.

Tijdens het muzikaal intermezzo speelden Doy Salsbach en zijn Trio Los Alegres bekende Caribische liedjes.

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba mocht zo’n 130 mensen begroeten. De Jaarlijkse Bijeenkomst is altijd een vertrouwd moment waarop men elkaar kan ontmoeten, herinneringen kan ophalen en actuele Arubaans-Nederlandse beleidszaken kan bespreken.

Lees meer …

Fotoreportage door Nico van der Ven … (binnenkort)


65 jaar Statuut: een kwetsbaar Koninkrijk!

Tekst van het gastcollege van de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk, mr. Th.C. de Graaf, op de Universiteit van Curaçao

‘De nieuwe staatsstructuur van 2010 is niet perfect, onvolkomen zelfs, en er liggen zware bestuursverantwoordelijkheden op de schouders van de eilandbesturen. Die leiden niet in alle gevallen tot daverende successen. Het is en blijft een kwetsbaar geheel. Maar Curaçao en Sint Maarten zijn in 2010 wel bevrijd van de dubbele en ingewikkelde bureaucratie van de Antillen, een staatsverband dat min of meer van bovenaf was bedacht en voor de bevolking nooit echt is gaan leven’.

Aldus vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State van het Koninkrijk. Hij zou deze woorden hebben uitgesproken in een gastcollege op de Universiteit van Curaçao, maar een grote stroomstoring verhinderde dat. Zijn uitspraken zijn evenwel dermate interessant dat wij in overleg met de Raad van Strate gemeend hebben de lezers van de GNA Nieuwsbrief hierover te informeren.

Voor de gehele tekst van het gastcollege klik hier…


Wie zijn wij?

Het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) is in 1997 opgericht. Het doel is tweeledig: versterken van de banden tussen Aruba en Nederland en het in Nederland bevorderen van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. Uit affiniteit met Aruba willen bestuur en deelnemers voorts de belangstelling voor Aruba stimuleren. Het Genootschap Nederland-Aruba biedt daartoe door middel van lezingen en symposia het platform voor de uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk.

Lees meer…


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste negen bestuursleden die de doelstellingen van het Genootschap verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben.

Lees meer…


Deelnemerschap

Wij staan open voor personen, ondernemingen en instanties die onze doelstellingen en activiteiten ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per telefoon, webformulier, e-mail of wenden zich rechtstreeks tot één van de bestuursleden.

Registreer nu!