Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Nieuwsbrief GNA September 2021

26 september Lees meer...

 

Nieuwsbrief GNA Juli 2021

25 juli 2021 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA Mei 2021

03 mei 2021 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA April 2021

08 april 2021 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA January 2021

02 februari 2021 Lees meer…


GNA Jaarverslag 2020

Lees meer…


Genootschap Nederland – Aruba (GNA)

Zayènne van Heesen-Laclé geïnstalleerd
als raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

03 december 2021

Mr. dr. Zayènne van Heesen-Laclé is op 15 oktober 2021 geïnstalleerd als raadsheer bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. De installatie vond plaats tijdens een buitengewone zitting van het hof. Zayènne van Heesen-Laclé is lid van het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba.

Lees meer…


President Eunice Saleh in lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba

‘Het streven is niet het Gemeenschappelijk Hof volledig te Caribiseren’

18 november 2021

President Eunice Saleh van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:
‘…behoud van vertrouwen in onze rechtspraak is van essentieel belang’.

‘Het streven is niet om het Gemeenschappelijk Hof van Justitie volledig te Caribiseren, maar wel om een zekere mate van doorstroming te behouden. Wij blijven graag gebruik maken van de expertise van uitgezonden rechters’.

Dit zei mr Eunice Saleh, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; het Hof met de langste naam van alle rechtsinstellingen in het Koninkrijk, voegde zij er schertsend aan toe.

Lees meer…


Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

‘Aruba, zet de volgende stap om te komen tot een eigen ombudsman’

26 april 2021

‘Aruba heeft zijn Staten, een Raad van Advies en een Algemene Rekenkamer. Maar een ombudsman ontbreekt nog in de rij Hoge Colleges van Staat. Ik zou zeggen: Aruba zet daar de schouders onder. Uw burgers moeten, net als in Nederland, het recht hebben om zich tot een ombudsman te kunnen wenden. Ik ben bereid om, waar nodig, te helpen’

Aldus Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman, in zijn online lezing op 22 april voor het Genootschap Nederland-Aruba. Hij sprak met Stephan Sjouke, hoofd Internationale Zaken bij de Nationale ombudsman, voor een groot aantal belangstellingen in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Onder hen Mildred Schwengle, lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba, oud-minister van Aruba Marisol Lopez Tromp, Eunice Saleh, president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Anne-Marie Proveyer-Groot, directeur van de Directie Onderwijs Aruba en vele medewerkers, begeleiders én studenten van diverse onderwijsinstellingen.

Aanleiding voor het Genootschap om de lezing te organiseren was het rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ dat de Nationale ombudsman vorig jaar december uitbracht en dat sindsdien politiek en maatschappelijk het nodige heeft losgemaakt. Er komen veel belemmeringen in aan het licht die de studie van Caribische studenten in Nederland ernstig bemoeilijken en ontmoedigen.

lees meer…


‘Helaas is er niet altijd oog voor de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie’

21 december 2020

Samira Rafaela © European Union 2020 Source: EP

‘Helaas is er niet altijd oog voor de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie.’ Aldus de Nederlandse Europarlementariër (D66) Samira Rafaela in een beschouwing over de EU, de Coronacrisis en het Koninkrijk. Rafaela benadrukt dat een Nederlandse minister of staatssecretaris in de EU namens het gehele Koninkrijk spreekt. ‘Als wij dit beseffen, ben ik ervan overtuigd dat we in 2021, als Koninkrijk, dichter naar elkaar toe groeien.’

Lees meer…


Politieke overeenstemming tussen Aruba en Nederland

Premier Evelyn Wever-Croes: ‘Begin van een nieuwe etappe’

Wever-Croes: ‘Samen werken aan sterker Aruba’

De regeringen van Aruba en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende, meerjarige samenwerking tussen beide landen. Premier Evelyn Wever-Croes noemt het akkoord het begin van een nieuwe etappe voor Aruba. Voor staatssecretaris Raymond Knops is het politieke akkoord een middel om te werken aan noodzakelijke hervormingen in Aruba.

Lees meer…


Arubaanse steunactie Happy to Give Back
wendt zich ook tot Nederland

     

De nood in Aruba is onverminderd hoog. De initiatoren van de Arubaanse steunactie Happy to Give Back richten zich daarom opnieuw tot Nederland. Net als in mei van dit jaar is het Genootschap Nederland-Aruba van harte bereid aandacht te geven aan hun actie. De bijzonder ernstige omstandigheden nopen daartoe. Er is sprake van een humanitaire ramp waarvan de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

Happy to Give Back is een on- en offline donatieplatform om de meest kwetsbare mensen in de samenleving van Aruba te ondersteunen onder meer door middel van voedselhulp. HTGB is opgezet nadat de COVID-19 crisis uitbrak en er vele duizenden mensen zonder werk kwamen te zitten.

Lees meer…

klik op de logo om direct te doneren:


Arminda Franken-Ruiz,
voormalig directeur Nationaal Archeologisch Museum Aruba

‘Advies van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader
Koloniale Collecties biedt Toegevoegde Waarde voor Aruba’

‘Nederland moet bereid zijn om in voormalige Nederlandse koloniën buitgemaakte cultuurgoederen onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hier om vraagt.’ Aldus het advies ‘Nationale Collecties en Erkenning van Onrecht’ dat de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties onlangs aanbood aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Caribisch erfgoedspecialist en voormalig directeur van het Nationaal Archeologisch Museum Aruba, mr. Arminda Franken-Ruiz, schreef op verzoek van het Genootschap Nederland-Aruba een beschouwing over de implicaties van het advies voor Aruba, voor de verhoudingen tussen Aruba en Nederland en, in bredere zin, voor de koninkrijksrelaties met de Caribische landen. ‘Voor de verhoudingen tussen de landen binnen het Koninkrijk en specifiek tussen Aruba en Nederland is dit een kans om de nadruk te leggen op datgene wat ons verbindt.’

Lees meer…


Hechte koninkrijksrelaties zijn een lief ding waard

Caribisch crisisgebied schreeuwt om een oplossing

De coronacrisis in de Cariben schreeuwt om een oplossing. Het Genootschap Nederland-Aruba roept Aruba en Nederland op tot een compromis. Hechte koninkrijksrelaties moeten het Koninkrijk een lief ding waard zijn. Aldus voorzitter Nico van Grieken van het Genootschap Nederland-Aruba. Hij roept minister-president Wever-Croes en staatssecretaris Knops op om in de huidige crisissituatie tot een vergelijk te komen. Zijn opinieartikel is op 23 september 2020 in Trouw gepubliceerd.

Wie laveert in deze benarde situatie het verstandigst en met de minste averij? Wie heeft de moed om bereid te zijn tot een compromis? Het GNA verwijst naar de recente lezing van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Knot zei daarin: ‘Als we een sterk Europa willen dat de gewone mensen beschermt tegen de risico’s die hen bedreigen, dan moeten we bereid zijn de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn’.

Daarop voortbordurend meent het Genootschap dat staatssecretaris Knops en premier Wever-Croes tot een vergelijk moeten kunnen komen, ten behoeve van volgende generaties en om zorg voor de kwaliteit van de samenleving.

Lees meer…


Malik Azmani (VVD):

‘Slim zijn en kansen zien’

Aruba maakt aanspraak op groot Europees ontwikkelingsfonds

De Europese Unie biedt Aruba de komende jaren vele kansen om de financiële nood te verlichten en te investeren in een duurzaam herstel. Dit schrijft Malik Azmani, lid van het Europees Parlement, VVD-fractieleider en vicefractievoorzitter van de Europese liberalen (Renew Europe) in zijn bijdrage aan het Genootschap Nederland-Aruba. Boodschap: ‘Aruba aanspraak op een nieuw te vormen ontwikkelingsfonds van naar schatting 444 miljoen euro’.

Lees meer…


Tom Berendsen (CDA):

‘Als Europese burgers zijn wij met elkaar verbonden’

‘Statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ maakt meer Europese
steun mogelijk, maar vergt grondige discussie’

Het zou mooi zijn als Aruba met hulp van de Europese Unie zijn economie kan herstellen. Op de langere termijn maakt een statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ meer steun mogelijk. ‘Aruba kan dan een beroep doen op Europese structuurfondsen. Dit vergt een grondige discussie’. Aldus Tom Berendsen, sinds juli 2019 lid van het Europees Parlement (CDA/Europese Volkspartij) en onder meer lid van de Commissie voor Regionale Ontwikkeling.

Lees meer…


Lezing CAft-voorzitter Raymond Gradus

‘Hervormingen zijn absoluut noodzakelijk’

‘De coronacrisis raakt Aruba bijzonder hard. Een terugval van de economische groei met 27 tot ruim 31 procent is zeer waarschijnlijk. Sociaaleconomische hervormingen zijn absoluut noodzakelijk. De zorgen en onzekerheid over pensioenen, arbeidsmarkt, belastingen, gezondheidszorg en overheidsfinanciën zijn groot. Nederland en Aruba moeten binnen het koninkrijksverband daadwerkelijk tot een akkoord komen over financiële steun.’

Dit zei prof. dr. Raymond Gradus, voorzitter van o.m. het College Aruba financieel toezicht op dinsdag 1 september 2020 bij het Genootschap Nederland-Aruba. Zijn digitale lezing werd door ruim zeventig belangstellenden in Nederland en Aruba bijgewoond, onder wie minister-president Evelyn Wever-Croes, gevolmachtigde minister van Aruba Guillfred Besaril, EU-vertegenwoordiger voor Aruba Eddy Paris en Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66).

Lees meer…

De presentatie slides


Minister-president Evelyn Wever-Croes over

Aruba en de COVID-19 crisis

‘Eigen verantwoordelijkheid dragen om beter uit deze crisis te komen’

‘Het is geenszins de bedoeling onze hand op te houden, maar om onze eigen verantwoordelijkheid te dragen om beter uit deze crisis te komen’. Dit zegt de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes in een beschouwing die zij onlangs schreef voor het Genootschap Nederland-Aruba. Hieronder leest u de tekst van haar artikel.

Lees meer…


Staatsraad Paul Comenencia op de bres voor extreem kleinschalige Caribische landen

‘De jas van de autonomie moet niet te krap en niet te ruim zitten’

‘Als de eisen, die Den Haag aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten stelt voor het verstrekken van financiële hulp, niet goed afgestemd worden op wat – per land – daadwerkelijk mogelijk is, dan organiseert Den Haag zijn eigen teleurstelling. Dan moet het, als straks de opgelegde targets niet gehaald worden, niet alleen de Caribische rijksdelen, maar ook zichzelf aankijken’. Aldus staatsraad Paul Comenencia op 12 juni 2020 tijdens een webinar van de Raad van State.

Lees meer…

Inleiding webinar…


Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba) is steunactie begonnen:

‘We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen’

‘Aruba is zwaar getroffen door de Covid-19 crisis. Aruba’s enige economische pilaar, het toerisme, is volledig stilgevallen. We verwachten dat minstens 25.000 mensen hun baan verliezen. Dat is ruim een kwart van de bevolking. We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen’.

Dit zegt directeur Daniel Tecklenborg van Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba), Aruba’s nationale fonds voor sociale ontwikkeling. Het fonds is onlangs een Happy to Give Back initiatief gestart. Mensen kunnen online geld doneren voor onmiddellijke hulp aan de lokale voedselbank en aan kwetsbare groepen in de samenleving.

CEDE Aruba heeft het Genootschap Nederland-Aruba verzocht om zijn deelnemers te informeren over de hulpactie. Het Genootschap geeft van harte gehoor aan dit verzoek. De bijzonder ernstige omstandigheden waarin Aruba thans verkeert, nopen daartoe.

Voor het complete artikel klik hier…

Wilt u meer weten over het initiatief “Happy to Give Back” en over CEDE Aruba. Klik op onderstaand logo van het initiatief.


Wie zijn wij?

Het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) is in 1997 opgericht. Het doel is tweeledig: versterken van de banden tussen Aruba en Nederland en het in Nederland bevorderen van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. Uit affiniteit met Aruba willen bestuur en deelnemers voorts de belangstelling voor Aruba stimuleren. Het Genootschap Nederland-Aruba biedt daartoe door middel van lezingen en symposia het platform voor de uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk.

Lees meer…


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste negen bestuursleden die de doelstellingen van het Genootschap verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben.

Lees meer…


Deelnemerschap

Wij staan open voor personen, ondernemingen en instanties die onze doelstellingen en activiteiten ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per telefoon, webformulier, e-mail of wenden zich rechtstreeks tot één van de bestuursleden.

In 2019 telde het GNA in totaal 225 deelnemers: 218 persoonlijke leden en 7 bedrijven en instanties. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning en bemoediging.

Met ingang van 2020 is de jaarlijkse minimale bijdrage vastgesteld op 27,50 euro per persoon. Hetzelfde geldt voor de partner die afzonderlijk vermeld wenst te worden op de GNA-lijst. Bedrijven en instanties ondersteunen het Genootschap met een jaarlijkse minimale bijdrage van 250 euro.

Registreer nu!