Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Aanmelding Jaarlijkse Bijeenkomst:

Dag: Zaterdag, 23 november 2019

Tijd: 16:00 - 19:00

Voor aanmelding en meer informatie… klik hier


Nieuwsbrief GNA Oktober 2019

10 oktober 2019 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA September 2019

07 september 2019 Lees meer…

Nieuwe Statuten

De Stichting Genootschap Nederland-Aruba is opgericht op 11 juli 1997. Het bestuur heeft besloten om in de statuten iets meer flexibiliteit aan te brengen over de wijze van (her)benoeming en zijn samenstelling. De partiële wijziging is op 30 juli 2019 geëffectueerd. De nieuwe statuten staan vermeld onder het kopje ‘Het Genootschap’.

klik hier…

Nieuwsbrief GNA Juli 2019

08 juli 2019 Lees meer…

Nieuwsbrief GNA Mei 2019

06 mei 2019 Lees meer...

Nieuwsbrief GNA Januari 2019

19 feb. 2019 Lees meer...

Bestuurswijziging

Op 11 februari 2019 is dhr. Nelo Emerencia afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Bestuurslid dhr. Stan Robbers wordt de nieuwe penningmeester van het GNA.

Jaarverslag 2018 

12 feb. 2019 Lees meer …

HomeGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Aruba’s eeuw van transformatie

Bestuurskantoor 1920

Nederland heeft in belangrijke mate bijgedragen aan wat Aruba in een eeuw tot stand heeft gebracht. Daar is duidelijk waardering voor bij de Arubanen. De energieke en daadkrachtige aanpak van Aruba zelf blijft in Nederland echter vaak onderbelicht. Wat meer begrip en enthousiasme voor wat Aruba in deze eeuw van ontwikkeling heeft bereikt zou Nederland sieren.

Aldus Henk Timmer in zijn hernieuwde inleiding over Aruba’s eeuw van transformatie. De medeoprichter en erelid van het Genootschap Nederland-Aruba beschrijft nauwgezet de lange weg die Aruba ging: van verwaarlozing en armoede naar emancipatie en welvaart. Over de ‘Aruban way of life’ en ‘Aruba dushi tera’.

Lees meer…

Bestuurscentrum 2019


Drukbezochte bijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba

Staatssecretaris Knops en Gevolmachtigde Minister Besaril spreken met waardering en vertrouwen over Aruba

‘Met bewondering en waardering hebben we in de loop van ruim dertig jaar kunnen zien hoe Aruba, zonder natuurlijke hulpbronnen en met een economie zonder landbouw en industrie van betekenis, een hoger welvaartspeil heeft behaald dan alle andere eilanden en landen in de regio. Dat verdient een compliment.’

Aldus staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn lezing tijdens de drukbezochte bijeenkomst van het Genootschap Nederland-Aruba op woensdag 4 september 2019 in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

Zorgelijk financieel beheer
De bewindsman gaf aan dat hij sinds zijn aantreden in 2017 ook de uitdagingen van de verschillende eilanden had leren kennen: ‘De jeugdwerkloosheid op Curaçao is hoog. De armoede op Bonaire soms schrijnend. Het financieel beheer op Aruba zorgelijk.’

‘Dat klinkt streng, maar het gaat om de essentie van onze staatkundige band: de garantie van rechtszekerheid en kwaliteit van bestuur: beide essentieel voor een deugdelijk investeringsklimaat.’

Juist onder vrienden, zo benadrukte Knops, is het goed elkaar, als het nodig is, de waarheid te vertellen. ‘Oók als het gaat om de overheidsfinanciën en het toezicht daarop.’ Hij benadrukte dat het van belang is om de met elkaar gemaakte afspraken over het financieel toezicht na te komen.

Aruba en Venezuela
Gevolmachtigde minister van Aruba, Guillfred Besaril hield voorafgaand aan de lezing door de staatssecretaris een inleiding waarin hij inging op Venezuela en het beleid om ‘de drempel te verhogen en de grote stroom reizigers naar Aruba af te remmen’.

Een gebaar vanuit Nederland zou volgens hem in deze moeilijke situatie mooi zijn. ‘Aruba draagt nu alle kosten van de crisis Venezuela zelf.’

Voor de integrale tekst van staatssecretaris Knops lees meer…

Voor de integrale tekst van gevolmachtigde minister Besaril lees meer…

alle foto’s door Nico van der Ven

• V.l.n.r. Gilbert Wawoe, adviseur bestuur van het GNA; Glenn Ling, directeur Arubahuis; Marifer Aguirre Broca; Justine Kerssemakers; Margie van Gijn; Nico van Grieken, voorzitter; gevolmachtigde minister Guillfred Besaril; Dennis Nava, 1e secretaris; Stan Robbers, penningmeester; Zayènne van Heesen-Laclé en Alwin Toppenberg, vicevoorzitter. 2e Secretaris Sidney Kock was afwezig.

Foto’s van de bijeenkomst van het Genootschap Nederland-Aruba op 4 september 2019 in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Klik hier…


Wie zijn wij?

Het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) is in 1997 opgericht. Het doel is tweeledig: versterken van de banden tussen Aruba en Nederland en het in Nederland bevorderen van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. Uit affiniteit met Aruba willen bestuur en deelnemers voorts de belangstelling voor Aruba stimuleren. Het Genootschap Nederland-Aruba biedt daartoe door middel van lezingen en symposia het platform voor de uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk.

Lees meer…


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste negen bestuursleden die de doelstellingen van het Genootschap verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben.

Lees meer…


Deelnemerschap

Wij staan open voor personen, ondernemingen en instanties die onze doelstellingen en activiteiten ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per telefoon, webformulier, e-mail of wenden zich rechtstreeks tot één van de bestuursleden.

Registreer nu!