Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Eerste exemplaar Lustrumboek

Het eerste exemplaar van het lustrumboek ‘Aruba, balans van 30 jaar status aparte’ van het Genootschap Nederland-Aruba is afgelopen donderdag, 07 december 2017 uitgereikt aan erelid Henk Timmer. lees meer...

Nieuwe Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland

Op maandag, 20 november 2017, heeft de Gouverneur van Aruba dhr. G.F. Besaril beëdigd als de nieuwe Gevolmachtigde Minister van Aruba.

Tot voor kort was dhr. Juan David Yrausquin de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag. Het Genootschap was aanwezig bij zijn afscheidsreceptie woensdag, 25 oktober j.l.

Nieuwe Kabinet Aruba beëdigd

Op vrijdag, 17 november 2017, is het nieuwe Arubaanse Kabinet Wever-Croes, beëdigd door de Gouverneur van Aruba.

De samenstelling ziet er als volgt uit:
Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Energie en Innovatie en Minister – president mw. mr. Evelyna C. Wever-Croes
Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur mw. mr Xiomara J. Ruiz-Maduro
Minister van Sociale Zaken en Arbeid dhr. Glenbert F. Croes
Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport dhr. Danguillaume P. Oduber
Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector dhr. Crispin V.J. Romero
Minister van Infrastructuur en Milieu dhr. Otmar E. Oduber
Minister van Justitie en Immigratie dhr. mr. Andin C.G. Bikker
Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling dr. Armando R. Lampe

Nieuwe lid van Raad van State van het Koninkrijk namens Aruba

Op woensdag, 01 november 2017, heeft Zijne Majesteit de Koning op Paleis Noordeinde mevrouw mr. M.G.M. Schwengle beëdigd als lid van de Raad van State van het Koninkrijk namens Aruba.

*Genootschap Nederland – Aruba (GNA)

Wie Zijn Wij?

Het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) is in 1997 opgericht met het doel van het versterken van de banden tussen Aruba en Nederland. Bestuur en deelnemers willen vanuit hun affiniteit met het eiland de band met Aruba versterken, de belangstelling voor Aruba stimuleren en hier in Nederland een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen bevorderen.Voor bestuur en deelnemers is het genootschap een platform voor uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk. Via lezingen en symposia proberen wij de interesse voor Aruba te stimuleren en de relatie tussen Nederland en Aruba zoveel mogelijk te intensiveren. Lees meer…

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit 13 gedreven bestuursleden die de doelstellingen van het genootschap verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben. Lees meer…

Deelneemerschap

Wij staan open voor personen, ondernemingen en instanties die met onze activiteiten willen meedoen en het doel van de stichting ondersteunen. Als u besluit deelnemer te worden, kunt u aanmelden per telefoon, webformulier, e-mail of dit melden bij één van de bestuursleden. Registreer nu!


4e Lustrumviering

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft een succesvolle lustrumbijeenkomst achter de rug. Twintig jaar geleden, in juli 1997, werd het Genootschap Nederland-Aruba in Den Haag opgericht. Ter gelegenheid daarvan hield het bestuur op zaterdag 1 juli 2017 een feestelijke lustrum bijeenkomst met als thema ‘Transitie: van verleden en heden naar toekomst’. Er waren inspirerende lezingen over de relatie Nederland-Aruba, over de positie van Aruba zelf en over de toekomst van ons Koninkrijk. De viering werd bijgewoond door zo’n 200 deelnemers. Lees meer…