Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Nieuwsbrief GNA December 2019

8 december 2019 Lees meer…

GNA deelnemers participatie

Het Genootschap Nederland-Aruba, opgericht in 1997, is een politiek onafhankelijke stichting. Als deelnemer is uw jaarlijkse donatie zeer nodig om de georganiseerde bijeenkomsten te kunnen bekostigen.
In 2019 telde het GNA in totaal 225 deelnemers: 218 persoonlijke leden en 7 bedrijven en instanties. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning en bemoediging.

Met ingang van 2020 is de jaarlijkse minimale bijdrage vastgesteld op 27,50 euro per persoon. Hetzelfde geldt voor de partner die afzonderlijk vermeld wenst te worden op de GNA-lijst. Bedrijven en instanties ondersteunen het Genootschap met een jaarlijkse minimale bijdrage van 250 euro.

Nieuwsbrief GNA Oktober 2019

10 oktober 2019 Lees meer…

 

 

HomeGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

22ste Jaarlijkse Bijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba

VS-Ambassadeur Hoekstra:
‘We moeten gezamenlijk optrekken om dictators weg te krijgen’

Het Genootschap Nederland-Aruba hield op zaterdag 23 november 2019 zijn Jaarlijkse Bijeenkomst. Het was de tweeëntwintigste maal dat dit belangrijke evenement werd georganiseerd. Sprekers waren Pete Hoekstra, Ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland en Eddy Paris, Vertegenwoordiger van Aruba bij de Europese Unie en plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Aruba.

Archeoloog Aad Versteeg sprak naar aanleiding van de verschijning van zijn imposante boek ‘The Archeology of Aruba’ over de grote betekenis van Arubaanse rotstekeningen en de literator, schrijver en dichter Quito Nicolaas droeg enkele van zijn Caribische gedichten voor. Een daarvan – het gedicht ‘Onderweg’- was zojuist opgenomen in het tijdschrift Neerlandistiek.

Tijdens het muzikaal intermezzo speelden Doy Salsbach en zijn Trio Los Alegres bekende Caribische liedjes.

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba mocht zo’n 130 mensen begroeten. De Jaarlijkse Bijeenkomst is altijd een vertrouwd moment waarop men elkaar kan ontmoeten, herinneringen kan ophalen en actuele Arubaans-Nederlandse beleidszaken kan bespreken.

Lees meer …

Fotoreportage door Nico van der Ven … (binnenkort)


65 jaar Statuut: een kwetsbaar Koninkrijk!

Tekst van het gastcollege van de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk, mr. Th.C. de Graaf, op de Universiteit van Curaçao

‘De nieuwe staatsstructuur van 2010 is niet perfect, onvolkomen zelfs, en er liggen zware bestuursverantwoordelijkheden op de schouders van de eilandbesturen. Die leiden niet in alle gevallen tot daverende successen. Het is en blijft een kwetsbaar geheel. Maar Curaçao en Sint Maarten zijn in 2010 wel bevrijd van de dubbele en ingewikkelde bureaucratie van de Antillen, een staatsverband dat min of meer van bovenaf was bedacht en voor de bevolking nooit echt is gaan leven’.

Aldus vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State van het Koninkrijk. Hij zou deze woorden hebben uitgesproken in een gastcollege op de Universiteit van Curaçao, maar een grote stroomstoring verhinderde dat. Zijn uitspraken zijn evenwel dermate interessant dat wij in overleg met de Raad van Strate gemeend hebben de lezers van de GNA Nieuwsbrief hierover te informeren.

Voor de gehele tekst van het gastcollege klik hier…


Aruba’s eeuw van transformatie

Bestuurskantoor 1920

Nederland heeft in belangrijke mate bijgedragen aan wat Aruba in een eeuw tot stand heeft gebracht. Daar is duidelijk waardering voor bij de Arubanen. De energieke en daadkrachtige aanpak van Aruba zelf blijft in Nederland echter vaak onderbelicht. Wat meer begrip en enthousiasme voor wat Aruba in deze eeuw van ontwikkeling heeft bereikt zou Nederland sieren.

Aldus Henk Timmer in zijn hernieuwde inleiding over Aruba’s eeuw van transformatie. De medeoprichter en erelid van het Genootschap Nederland-Aruba beschrijft nauwgezet de lange weg die Aruba ging: van verwaarlozing en armoede naar emancipatie en welvaart. Over de ‘Aruban way of life’ en ‘Aruba dushi tera’.

Lees meer…

Bestuurscentrum 2019


Wie zijn wij?

Het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) is in 1997 opgericht. Het doel is tweeledig: versterken van de banden tussen Aruba en Nederland en het in Nederland bevorderen van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. Uit affiniteit met Aruba willen bestuur en deelnemers voorts de belangstelling voor Aruba stimuleren. Het Genootschap Nederland-Aruba biedt daartoe door middel van lezingen en symposia het platform voor de uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk.

Lees meer…


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste negen bestuursleden die de doelstellingen van het Genootschap verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben.

Lees meer…


Deelnemerschap

Wij staan open voor personen, ondernemingen en instanties die onze doelstellingen en activiteiten ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per telefoon, webformulier, e-mail of wenden zich rechtstreeks tot één van de bestuursleden.

Registreer nu!