Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Nieuwsbrief GNA Januari 2019

19 feb. 2019 Lees meer...

Bestuurswijziging

Op 11 februari 2019 is dhr. Nelo Emerencia afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Bestuurslid dhr. Stan Robbers wordt de nieuwe penningmeester van het GNA.

Jaarverslag 2018 

12 feb. 2019 Lees meer …

 

HomeGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

 

Succesvolle Jaarbijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba

Gevolmachtigde minister Besaril spreekt over
‘Innovatie, de drijfveer van de Arubaanse economie’

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft een succesvolle jaarlijkse bijeenkomst achter de rug. Gastspreker was de Gevolmachtigde Minister van Aruba Guillfred Besaril. Hij hield zijn lezing over ‘Innovatie, de drijfveer van de Arubaanse economie’. Directeur Anne Witsenburg van de Stichting Monumentenfonds gaf een korte inleiding over het werk van de stichting.

De bijeenkomst, gehouden op zaterdag 17 november, werd bijgewoond door meer dan 150 deelnemers en genodigden. Behalve van de toespraken konden zij ook genieten van de zang door Kris Berry, begeleid door gitarist Jean-Jacques Rojer. De Arubaanse schrijver en dichter Henry Habibe droeg voor uit eigen werk.

Lees meer…

Fotoreportage…


Wie zijn wij?

Het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) is in 1997 opgericht. Het doel is tweeledig: versterken van de banden tussen Aruba en Nederland en het in Nederland bevorderen van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. Uit affiniteit met Aruba willen bestuur en deelnemers voorts de belangstelling voor Aruba stimuleren. Het Genootschap Nederland-Aruba biedt daartoe door middel van lezingen en symposia het platform voor de uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk.

Lees meer…


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste negen bestuursleden die de doelstellingen van het Genootschap verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben.

Lees meer…


Deelnemerschap

Wij staan open voor personen, ondernemingen en instanties die onze doelstellingen en activiteiten ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per telefoon, webformulier, e-mail of wenden zich rechtstreeks tot één van de bestuursleden.

Registreer nu!