Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Welkom op onze nieuwe website!
Lustrumviering GNA – vooraankondiging

Het Genootschap Nederland-Aruba bestaat dit jaar 20 jaar. Een uitstekende reden om bij stil te staan. Gedenkwaardig, feestelijk, inhoudelijk, cultureel, zinvol en gezellig.

Datum: Zaterdag, 1 juli 2017

Thema: ‘Transitie: van verleden en heden naar toekomst’ Wat kan het Genootschap Nederland-Aruba verder bijdragen aan deze transitie, wat zijn de waarden en betekenis van de relatie Nederland-Aruba, van de koninkrijksgedachte, van de verhoudingen tussen de koninkrijkspartners en van de relatie met de Europese Unie?

Tijd: 16:00 - 19:30

RSVP: bij A. G. Toppenberg via

alwin@toppenberg.homeip.net of 015 2610240

Meer informatie over ons programma volgt, dus hou onze website komende weken in de gaten!

 

 

HomeGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Vorig jaar vierde Aruba haar 30 jaar Status Aparte.

Naar aanleiding van deze historische en heuglijke gebeurtenis heeft het Genootschap met een aantal essays aandacht geschonken aan deze viering.

De artikelen die verschenen richtten de aandacht aan de economische, de staatkundige en de politieke betekenis van de Status Aparte. Onderstaand treft u de 4 essays die gedurende vorig jaar op onze pagina zijn geplaatst.

’1986 – 2016: ‘Aruba dertig jaar land in het koninkrijk / Economische veerkracht en toenemende stabiliteit’ geschreven door Henk Timmer, ons erelid, medeoprichter en oud-bestuurder van het Genootschap Nederland-Aruba.

‘Aruba heeft meerwaarde voor de toekomst van het Koninkrijk en deze loopt via Europa’ geschreven door de heren Laurens Jan Brinkhorst en Hans Hillen, beiden oud-ministers.

‘Dertig jaar ‘land’ Aruba – pabien, en hoe nu verder?’ geschreven door de wetenschapper Prof. dr. G.J. Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

‘De Caribische pionier van het Koninkrijk’ geschreven door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks Relaties Dr. Ronald H. A. Plasterk.


Vice-president van de Raad van State en oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner op jaarbijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba

Foto: Nico van der Ven

‘Er is meer eenheid dan verscheidenheid in ons Koninkrijk’

“Onze Koninkrijksbanden vormen de uitkomst van een lange historische ontwikkeling. Een Gemenebest dient geen Commonwealth. Uit elkaar gaan is het kiezen van de weg van de minste weerstand. Er is meer eenheid dan verscheidenheid in ons Koninkrijk. Het Koninkrijksstatuut biedt voldoende mogelijkheden om beleidsvragen op te lossen.”

Dat zei vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner op zaterdag 22 oktober 2016 in zijn lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba. Het was de 19e maal dat het Genootschap zijn Jaarlijkse Bijeenkomst hield. Volgend jaar viert het GNA zijn vierde lustrum.

Oud-minister Donner sprak in een bijzonder jaar voor het Koninkrijk en de verhouding Nederland-Aruba. Het is 30 jaar geleden dat Aruba zijn Status Aparte verwierf. Hij besteedde dan ook extra aandacht aan de grote betekenis van de autonome positie van Aruba in het Koninkrijk der Nederlanden.

Ook mevrouw Shandra John, directeur van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, hield een toespraak, waarin zij inging op enkele actuele ontwikkelingen op Aruba. De heer Alfonso Boekhoudt had daarvan afgezien in verband met zijn benoeming tot Gouverneur van Aruba.

Voor de Jaarlijkse Bijeenkomst hadden zich zoals altijd vele deelnemers en genodigden aangemeld, onder wie de heer Eduardo de Veer van Meta Corp, die speciaal uit Aruba was gekomen.

Voorzitter Nico van Grieken van het Genootschap Nederland-Aruba stond in zijn inleiding o.m. stil bij het plotselinge overlijden van mr. dr. Mito Croes, oud-staatsraad, oud-Gevolmachtigde Minister van Aruba en bestuurslid van het Genootschap.

“Mito Croes had een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden om meer begrip te kweken voor de betekenis en werking van het Koninkrijk,’ aldus Van Grieken. “Hij droeg bij aan een beter functioneren van het Koninkrijk. Vooral in het belang van de mensen, daar op die zes kleine eilanden in de Caribische Zee.’

Mede als staatsrechtgeleerde beschikte hij over een ongeëvenaarde kennis van beleidszaken die Aruba en het Koninkrijk beide aangingen. “Met hem en zijn inzicht kon het Genootschap zich ontwikkelen tot een sterke pilaar onder onze missie: het verder versterken van de banden tussen de volken van Aruba en Nederland.”

Ook stond de voorzitter stil bij enkele bestuurswijzigingen. Gilbert Wawoe trad als bestuurslid af, maar blijft enige tijd aan als adviseur van het bestuur. Voorts zijn benoemd en toegetreden de bestuursleden Marifer Aguirre-Broca, Justine Kerssemakers en Stan Robbers. Het Genootschap Nederland-Aruba telt thans in totaal 244 deelnemers (personen en bedrijven).

(klik hier voor de toespraak van de VP RvSK P.H. Donner)